AQUA FITNESS

Aqua fitness rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie. Zainteresowanie tą formą aktywności wzrasta zarówno wśród potencjalnych uczestników jak i chętnych do zdobywania uprawnień. Z łatwością można znaleźć pływalnię, która ma w swojej ofercie różne programy aqua fitness, a każdy chętny znajdzie program dla siebie. Na szczęście już tylko nieliczni kojarzą aqua aerobik jako gimnastykę w wodzie dla osób otyłych, starszych i ciężarnych.

Aqua fitness definiuje różnorodne formy zorganizowanych zajęć ruchowych w wodzie, których celem jest utrzymanie i doskonalenie sprawności fizycznej niezależnie od głębokości wody w jakiej prowadzony jest trening. Gdy ćwiczenia są wykonywane w kontakcie z dnem, obciążenie układu kostno-stawowego jest mniejsze niż na lądzie, ale odczuwalne.Trening w wodzie głębokiej, zapewnia całkowite odciążenie stawów kończyn i kręgosłupa.

Środowisko wodne jest wspaniałym medium – daje bowiem możliwość wszechstronnego i wymagającego treningu oraz odprężenia i relaksu zarówno zawodnikom sportu kwalifikowanego jak i osobom szukającym atrakcyjnej formy ruchu w bezpiecznym środowisku.

Istotne znaczenie mają unikalne właściwości wody:

Ciśnienie hydrostatyczne – wzrasta z każdym centymetrem zanurzenia i oddziałuje na powierzchnię i narządy wewnętrzne ciała. Wspomaga pracę mięśni wykonujących ruch, ułatwia ukrwienie tkanek głębokich i powierzchniowych, powoduje rozszerzanie się naczyń krwionośnych i obniżanie ciśnienia krwi, a także częściowo wpływa na obniżenie częstości skurczów serca.

Poprzez wywieranie równomiernego nacisku ciśnienie hydrostatyczne pomaga w odzyskaniu „świadomości” położenia poszczególnych części ciała w nowym środowisku, stanowi także swoisty masaż dla ciała, skutecznie wpływając na zmniejszanie obrzęków głębiej zanurzonych kończyn dolnych.

Wyporność – W zależności od zanurzenia ciała redukujemy naszą lądową masę ciała, a w zanurzeniu do szyi aż do około 10%. Z tego powodu ćwiczenia w wodzie są bardziej bezpieczne dla stawów, mięśni i więzadeł, a osoby z nadmierną nadwagą i otyłe, starsze o kruchych kościach, kobiety ciężarne, osoby z dolegliwościami artretycznymi, z ograniczoną sprawnością ruchową i przewlekłymi bólami kręgosłupa, kontuzjowane – najogólniej mówiąc ze względnymi przeciwwskazaniami do aktywności fizycznej na lądzie mogą ćwiczyć w wodzie w warunkach zapewniających komfort i łatwość poruszania się.

Opór wody – może być w przybliżeniu od 4 do 42 razy większy niż powietrza i w znacznym stopniu jest zależny od kształtu i powierzchni oraz prędkości poruszającego się ciała. Pozwala to na uznanie wody za przyrząd gimnastyczny, który w przeciwieństwie do ćwiczeń na lądzie daje możliwość wzmacniania mięśni agonistycznych i antagonistycznych w jednym ćwiczeniu w pełnym zakresie ruchów.

Liczne badania potwierdzają, iż trening w wodzie, przynosi wymierne korzyści zdrowotne, które są porównywalne z osiąganymi poprzez różne formy aktywności fizycznej na lądzie. Trening aqua fitness jest skuteczny w doskonaleniu poziomu wydolności krążeniowo-oddechowej, siły i wytrzymałości mięśni, poprawia gibkość i równowagę, wpływa na zmiany w budowie ciała związane z redukcją tkanki tłuszczowej.

Istotne są także korzyści psychologiczne związane z satysfakcją z wykonanego wysiłku, poprawa nastroju oraz obniżenie poziomu stresu. Innymi słowy aqua fitness oferuje możliwość doskonalenia zdrowia, poprawy jakość życia a w konsekwencji osiągnięcia stanu wellness.Opisane korzystne efekty po treningowe są doskonałym argumentem do wykorzystania magicznego środowiska wodnego do ćwiczeń w formie treningu zdrowotnego /rekreacyjnego, sportowego lub terapii. A uczestnikami zajęć aqua fitness mogą być wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć, poziom sprawności fizycznej czy też budowę ciała, przeszkody nie stanowi brak umiejętności pływania ( E.P-Całka, 2007).

up