Aqua fitness rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie. Zainteresowanie tą formą aktywności wzrasta zarówno wśród potencjalnych uczestników jak i chętnych do zdobywania uprawnień. Z łatwością można znaleźć pływalnię, która ma w swojej ofercie różne programy aqua fitness. Na szczęście już tylko nieliczni kojarzą aqua aerobik jako gimnastykę w wodzie dla osób otyłych i starszych.


Aqua fitness definiuje różnorodne formy zorganizowanych zajęć ruchowych w wodzie, których celem jest utrzymanie i doskonalenie  sprawności fizycznej niezależnie od głębokości wody w jakiej prowadzony jest trening. Gdy ćwiczenia są wykonywane w kontakcie z dnem, obciążenie układu kostno-stawowego jest mniejsze niż na lądzie, ale odczuwalne.Trening w wodzie głębokiej, zapewnia całkowite odciążenie stawów kończyn i kręgosłupa.         


Środowisko wodne jest wspaniałym medium - (istotne znaczenie mają unikalne właściwości wody: ciśnienie hydrostatyczne, wyporność, turbulencje oraz opór jaki woda stwarza przeciw poruszjącemu się ciału) - daje bowiem możliwość wszechstronnego i wymagającego treningu oraz odprężenia i relaksu zarówno zawodnikom sportu kwalifikowanego jak i osobom szukającym atrakcyjnej formy ruchu w bezpiecznym środowisku.

 

Liczne badania potwierdzają, iż trening w wodzie, przynosi wymierne korzyści zdrowotne, które są porównywalne z osiąganymi poprzez różne formy aktywności fizycznej na lądzie. Trening aqua fitness jest skuteczny w doskonaleniu poziomu wydolności krążeniowo-oddechowej,  siły i wytrzymałości mięśni, poprawia gibkość i równowagę, wpływa na  zmiany w budowie ciała związane z redukcją tkanki tłuszczowej. Istotne są także korzyści psychologiczne związane z satysfakcją z wykonanego wysiłku, poprawą nastroju oraz z obniżeniem poziomu stresu. Innymi słowy aqua fitness oferuje możliwość doskonalenia zdrowia, poprawy jakość życia a w konsekwencji osiągnięcia stanu wellness.

 

Opisane korzystne efekty po treningowe są dobrym argumentem do wykorzystania magicznego środowiska wodnego do ćwiczeń w formie treningu zdrowotnego /rekreacyjnego, sportowego lub terapii. A uczestnikami zajęć aqua fitness mogą być wszyscy chętni  bez względu na  wiek i płeć, poziom sprawności fizycznej czy też budowę ciała, przeszkody nie stanowi brak umiejętności pływania.