AQUATIC EXERCISE ASSOCIATION

AQUATIC EXERCISE ASSOCIATION jest organizacją edukacyjną non-profit, której celem jest popularyzacja i rozwój aqua fitness na całym świecie. AEA łączy zespołowy wysiłek i globalne działania profesjonalistów obejmujące promocję i edukację, w celu osiągnięcia korzyści zarówno przez wszystkich zainteresowanych udziałem w programach aqua fitness jak i instruktorów.

Pragnieniem AEA jest wykorzystywanie różnorodności kulturowej w celu upowszechniania na całym świecie korzyści płynących z programów ćwiczeń w wodzie niezależnie od wieku, umiejętność i indywidualnych celów osób ćwiczących.

AEA powstało 1984 roku, aby szkolić profesjonalnych instruktorów. Początkowo służyło także jako izba handlowa dla rozwijającego się przemysłu aqua fitness. Aktualnie AEA oferuje certyfikat instruktorski oraz liczne programy edukacyjne mające na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie aqua fitness. Uzyskanie certyfikatu jest możliwe w 8 językach i w 30 krajach. Na świecie pracuje już ponad 45 000 instruktorów aqua fitness z certyfikatem AEA.

W Polsce szkolenie przygotowujące do egzaminu AEA Aquatic Fitness Professional Certification prowadzi dr Ewa Piotrowska-Całka - Training Specialist of AEA.

AEA AQUATIC FITNESS PROFESSIONAL CERTIFICATION

To certyfikat –potwierdzający poziom kompetencji teoretycznych i umiejętności praktycznych na poziomie średniozaawansowanym.

Instuktor AEA Aquatic Fitness Professional Certification posiada kwalifikacje do prowadzenia programów aqua fitness z osobami mogącymi uczestniczyć w aktywności fizycznej (dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia potwierdzone przez lekarza).

AEA dąży do podnoszenia bezpieczeństwa klientów i zaufania do profesjonalnych instruktorów. Stąd też wybierając instruktora lub trenera z certyfikatem AEA - zainteresowani uczestniczą w bezpiecznych programach i skutecznie realizują swoje cele prozdrowotne.

Program AEA Aquatic Fitness Professional Certification (AFPC) powstał na bazie podręcznika Aquatic Fitness Professional Manual. Podręcznik jest dostępny w angielskiej i hiszpańskiej wersji językowej. Procedura egzaminacyjna przebiega według zaleceń CLEAR (The Council on Licensure, Enforcement and Regulation).

KOSZT SZKOLENIA AEA-CERTIFICATION wynosi 1000,00 PLN i OBEJMUJE:

• Roczne e-członkostwo
• AFP Sixth Edition Manual (podręcznik)
• AFP Practical Applications DVD (wskazówki praktyczne)
• Przegląd 1-dniowy AFP: teoretyczne i praktyczne wskazówki w języku polskim
• Egzamin – w języku polskim.

Istnieje możliwość odbycia przygotowania i egzaminu w języku angielskim. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu i przystąpieniem do egzaminu proszę o kontakt.

AEA WARSZTATY

Certyfikat AEA jest prestiżowym w przemyśle fitness, a raz osiągnięty wymaga utrzymania odpowiedniego poziomu profesjonalizmu instruktora.

W ramach poszerzania wiedzy i umiejętności AEA oferuje specjalistyczne programy treningowe: dla początkujących, średnio-zaawansowanych i zaawansowanych instruktorów, które są prowadzone wyłącznie przez trenerów AEA.

Permanentne dokształcania w formie warsztatów – dostarcza praktycznych wskazówek do prowadzenia zajęć, dowodów na skuteczność ćwiczeń oraz rzetelnych i przemyślanych propozycji programowych.

Utrzymanie ważności certyfikatu Aquatic Professional Instructor of AEA wymaga zdobycie minimum 15 CECs (punktów edukacyjnych) w cyklu 2–letnim. Jest to możliwe dzięki udziałowi w szkoleniach / warsztatach i konwencjach organizowanych przez Aquaformę.

UWAGA -W warsztatach akredytowanych przez AEA może uczestniczyć każdy zainteresowany instruktor aqua fitness (certyfikat AEA nie jest wymagany).

AQUA CARDIO PROGRAM

Trening cardio CECs: AEA 3.0 Prezentacja kluczowych pojęć niezbędnych do tworzenia bezpiecznych i efektywnych programów aerobiku w płytkiej wodzie. Tworzenie sekwencji, płynnych tranzycji i unikalnych choreografii. Wskazówki dotyczące wykorzystania fizycznych własności wody w różnych formatach cardio.

AQUATIC CIRCUIT APPLICATIONS

Trening obwodowy w wodzie CECs: AEA 3.0 Korzyści i wyzwania treningu obwodowego w wodzie. Projektowanie zajęć o charakterze cardio, treningu oporowego oraz połączenia obu. Wykorzystanie opcji przyborów i omówienie formatów w płytkiej i głębokiej wodzie w celu maksymalnego wykorzystania możliwości pływalni.

INTERVAL APPLICATIONS

Trening interwałowy w wodzie CECs: AEA 3.0 Tworzenie dynamicznych zajęć w wodzie w formie interwałów dostosowanych do wieku i do poziomu sprawności ćwiczących. Umiejętność zastosowania odpowiednich cyklów pracy i odpoczynku, dobór ćwiczeń i odpowiedniego tempa ich wykonywania oraz impaktu. Program pomocny w prowadzeniu motywujących zajęć, które poprawią rezultaty treningu uczestników, a instruktorowi pozwolą prowadzić trening bezpieczny i skuteczny.

AQUABATA CECs: AEA 3.0

Wykorzystanie trendu fitness i przeniesienie aqua trening na wyższy poziom. Trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT), obejmuje format Tabata. Minimalna choreografia, maksymalne rezultaty – trening AquaBata pozwoli na przyciągnięcie młodszych uczestników - w tym mężczyzn.

H2O BODY SCULPTING & RESISTANCE

Ćwiczenia kształtujące i oporowe w wodzie CECs: AEA 3.0 Intensyfikacja oporu poprzez wykorzystanie przyborów i różnych pozycji ciała, do stworzenia programu, który ma na celu doskonalenie siły i wytrzymałości mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchu i doskonalenie równowagi. To wysoko energetyczny trening z kontrolowanym oporem. Nauczysz się jak skutecznie stosować ruchy w kontakcie z dnem i impaktem oraz dostosować do zróżnicowanego poziomy sprawności ćwiczących.

AQUA DEEP TRAINING

Trening w głębokiej wodzie CECs: 3.0 To nie tylko organizacja zajęć, ale propozycje ekscytujących i zróżnicowanych możliwości treningowych, rozwijanie choreografii w głębokiej wodzie, ale również motywacja i wskazówki pomocne w utrzymaniu klientów i dotarciu do nowych.

up